Зялёны kрай
        Zialony kraj   2000-3(7)

зялёны рух, стан асяродзьдзя, сьвядомасьць, тэхналёгіі, праблема, грамадзтва, культура, навіны, аб’явы, праекты, адрэсы, фандрэйзынг, законы

Зьмест

          навіны, падзеі, аб’яўкі

Прывітаньне
          Конкурс

тэндэнцыі
Ствараецца “зялёная” Асацыяцыя
Сьвіцязянская рэзалюцыя
Паведамленьне для прэсы

Чарнобыль
Ганна Соусь   Станцыя

суседзі
Белавескі нацыянальны парк. Прапанова функцыяваньня, зьвязаная з павелічэньнем Белавескае пушчы на тэрыторыі Польшчы

          Looking for partner organization from CEE
          Служба “Пошук кантактаў” Charity Know How

праблема XXI
Ігар Карней   Ласунак з атрутаю
Татьяна Новикова и Валентин Колтун   Краткий экскурс в историю биотехнологии

          Падручнік экалягічнага земляробства
          — падарунак Даніі

нататкі
Аляксандар Лукашук   Лісты з Каліфорніі

          Более 500 человек протестуют
          против строительства высоковольтной ЛЭП

сэмінар
Парады журналісту, які асьвятляе экалягічныя праблемы

літаратура
Электронная экалягічная бібліятэка “ELIBR”

гранты
Глобальный фонд для экологических организаций (Global Greengrants Fund)

пракаветнае
Каляды

вокладка
А ў нашай казы шэрсьць залатая...

 


© Zialony kraj/Зялёны kрай часапіс — №3(7)-2000.
Супольны праект Групы “ЭкаІнформ” і Выдавецтва “Zielone Brygady” у абмене інфармацыяй экалягічнай.
Падтрыманы Фундацыяй імя Стэфана Баторага (Варшава) / The Open Society Institute.
Наклад: 299,99 паасобнікаў :-) . Надрукаваны ў добрай друкарні. Распаўсюд вольны.
Адрэса для допісаў: а/с 68, 220047, Менск, Беларусь. E-mail: zialonykraj@europe.com
Каардынатарам зь беларускага боку й рэдактарам Максім Капран, каардынатарам з польскага боку Станіслаў Гурка.
Мастацкая рэдактарка й варштаўніца Эла Мацьвіенка. Карэктар Аляксей Чарняеў.