NR 6(12)/90 Czerwiec '90 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów

W NUMERZE:




 Spis numerów ZB 



stopka
Adres: Wydział Chemii UJ, Karasia 3/100 30-060 Kraków
tel. 12/336377 w.234, fax 12/226306, tlx 0322297 UJ PL
Konto: Federacja Zielonych, skr. 6, 30-104 Kraków 45
nr 35510-162434-132 PKO I oddział Kraków
Redakcja: Krzysztof Kalarus (kk), Piotr Rymarowicz (pr), Stanisław Zubek (sz), Andrzej Żwawa (aż)