Ten dokument HTML przetworzono Wordem 97 - przepraszamy wiŕc za jakoťŠ. Dziekuję Piotrowi Rymarowiczowi za poprawki
NR 13(115)/98

NR 22(124)/98

16-30 listopada 1998

index 344850

ISSN 1231-2126

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

A potem powodzie
(przyczynek siedemnasty) 61

"Biuletyn Anarchistycznego Czarnego Krzyża"
nr 10 2

Bojkot Roleskiego! 65

List dominikanina 74

PETYCJE 37

Pieniądze i życie -
rozmowy o biosferze 50

Poznaj siłę swoich pieniędzy! 35

"Pozytywne Wiadomości" nr 5, maj '98 18

"Pozytywne Wiadomości" nr 6, wrzesień '98 26

REKLAMA -
Kosmetyki dla wegetarian 71

Umowa darowizny na cel
ochrony środowiska 41

WSTĘPNIAK 1, 46

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY:

Gryżyński Park Krajobrazowy 43

Raport z Ziemi Lubuskiej w sprawie
konfliktu mieszkańców z zielonogórskimi nafciarzami! 44

POLEMIKI:

Głos patetyczny dziada narodowego 58

Nie wódźmy się po bezdrożach
przebrzmiałych paradygmatów 59

Sprzedać za markę kupić
za złotówkę
56

Średniowieczny samiec w natarciu 52

RECENZJE:

Podręcznik aktywisty 62

Poznać zwierzę -
zrozumieć człowieka 66

Skąd człowiek to zna? 64

Wegetariańska wyobraźnia
poruszona 70

Żyworodne słowa 68

DONOSY I DONIESIENIA 72

OGŁOSZENIA 74

ZAPOWIEDZI 75

W NUMERZE M.IN.:

nr 22/98

AUTORZY NUMERU:

Baraniak Jacek 43, 44, 45

Dobrucka Halina 62, 65, 70

Fiut Ignacy S. 68

o. Jędrzejewski Wojciech 74

Konarski Bernard 73

Lisiecki Tomek 10

Madej Mirosław 56

Nicole 18, 26

Okraska Remigiusz 52

Opolski Marcin "Narciarz" 72

Sandryk 19

Szkudlarek Piotr 73

Szymański Jan 50, 59, 66

Świderek Gosia 64

Wojsław Grzegorz K. 73

Wojtek 6

Zawadzki Paweł 58

Zubek Stanisław 61

Zula 18, 26

Żwawa Andrzej 1, 46

 

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Gach Jarosław okładka

24, 25, 34, 68, 74,

ZASADY PRENUMERATY ZB

 

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo ekologów" kosztuje w prenumeracie 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

  • KUPIĆ

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

GRUDZIĄDZ

JELENIA GÓRA

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SUWAŁKI

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

 

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

STRZEGÓW

SZCZECIN

SZPROTAWA

TORUŃ

WARSZAWA

WOŁCZYN

WROCŁAW

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" * Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

) 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w.28, 29, 30 2 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 26, 22
: zb@zb.most.org.pl : http://gemini.most.org.pl/zb : ftp://gemini.most.org.pl/zb

Konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code swift ebos pl pw

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Agnieszka Bąk

numer złożono do druku F 10.12.98

Wydano przy pomocy finansowej:

CENA 1 ZŁ