Ten dokument HTML przetworzono Wordem 97 - przepraszamy wiŕc za jakoťŠ. Dziekuję Piotrowi Rymarowiczowi za poprawki

NR 23(125)/98

1-15 grudnia 1998

index 344850

ISSN 1231-2126

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 23/98

W NUMERZE M.IN.:

Buty wegetariańskie 18

Człowiek a społeczeństwo 70

Czytając "Zielone Brygady" 27

DAROWIZNA 37

Gra o życie - rozmowy o biosferze 26

Kolej zamiast autostrad,
miejsca pracy zamiast spalin!!! 34

Komitet Organizacyjny
Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
sprzedał słowackie lasy Polsce 5

Kto jest prawdziwym człowiekiem? 22

List dot. prywatyzacji i reprywatyzacji
Lasów Państwowych 12

List dot. włączenia potraw
wegetariańskich do jadłospisów
w wagonach gastronomicznych
24

List dyrektorów parków narodowych
w sprawie olimpiady 4

Materiał badawczy na celowniki 2

Odpowiedzi na list Stowarzyszenia
"Dosyć Dymu..." dot. prywatyzacji
i reprywatyzacji lasów Państwowych 14

Oświadczenie 46

PETYCJA 36

Pomóżmy kotom! 25

Prywatyzacja lasów 8

REKLAMA 35, 42

Światów pomieszanie,
czyli burza w wysokich górach 71

Uderzanie w stół nożycami 43

"Uduchowiona" ludność Dalekiego
Wschodu a wegetarianizm 20

W naturę i kulturę sztucznym
śniegiem... pal! 6

Wpływ myszołowów i jastrzębi
oraz gorczycy na olimpiady 7

Zielone antypody 1

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE - SPRAWOZDANIA 50

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 54

RECENZJE 60

DONOSY I DONIESIENIA 49

OGŁOSZENIA 17, 72, 76

AUTORZY NUMERU:

Bocheński Jan 12

Budzyński Oleg 27

Cichocki Tom 76

Dulny Grzegorz 76

Gołaszewski Sławomir 43

Jambor Mishka 1

Jass Marek 24

Korbel Janusz 2

Listwan Paweł 12

Łopuszański Jan 16

Łozowski Waldemar 14

Matusiak Joanna 25

Moneta Marek 76

Nacher Anna 54

Okraska Remigiusz 46, 60

Paprota Jerzy 17

Poller Tomasz 6, 71

Połubińska Michalina 70

Rupowski Roman 76

Spring Bolesław 8

Stokłosa Krzysztof 34

Styczyński Marek 55, 56

Surma Robert 18, 20, 22, 49, 58

Szewc Leszek 16

Szymański Jan 26

Śleziak Czesław 15

Waszkiewicz Mariusz 50, 53, 67

Wojnar Jerzy 69

Ziółkowska Grażyna 76

Zubek Stanisław 7

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Gach Jarosław okładka

2, 3, 13, 14, 16

ZASADY PRENUMERATY ZB

 

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo ekologów" kosztuje w prenumeracie 2,5 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytaczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

  • KUPIĆ

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

GRUDZIĄDZ

JELENIA GÓRA

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SUWAŁKI

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BIAŁYSTOK

GDYNIA

GLIWICE

JAROCIN

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

STRZEGÓW

SZCZECIN

SZPROTAWA

TORUŃ

WARSZAWA

WOŁCZYN

WROCŁAW

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" * Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

) 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w.28, 29, 30 2 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 26, 22
: zb@zb.most.org.pl : http://www.most.org.pl/zb : ftp://ftp.most.org.pl/zb

Konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code swift ebos pl pw

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Agnieszka Bąk

numer złożono do druku F 20.12.98

Wydano przy pomocy finansowej:

CENA 1 ZŁ