NR 12(18)/91

grudzień '91

ISSN 1231-2126


 


W NUMERZE:

 

 


 Spis numerów ZB 


 

stopka

Adres: Wydział Chemii UJ, Karasia 3/100 30-060 Kraków
tel. 12/336377 w.234, fax 12/226306, tlx 0322297 UJ PL
Konto: Federacja Zielonych, skr. 6, 30-104 Kraków 45
nr 35510-162434-132 PKO I oddział Kraków
Redakcja: Paweł Głuszyński (pi), Piotr Rymarowicz (pr), Andrzej Żwawa(aż)