W NUMERZE M.IN. (ALFABETYCZNIE):

Ananda Marga . . . . . . . . . . . . . 17
Autostrady . . . . . . . . . . . . . . . . 45
CPbN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dwie odpowiedzi już są . . . . . . . 15
Konkursy (dział) . . . . . . . . . . . . 36
LETS (cz. 4) . . . . . . . . . . . . . . . 9
Okolice Krakowa
ogrodami miasta
. . . . . . . . . . . .
24
Raport z Bydgoszczy . . . . . . . . 48
Raport z Katowic . . . . . . . . . . . 59
Raport z Kraśnika . . . . . . . . . . . 57
Raport z Truj-miasta . . . . . . . . . 50
Rowerowe powitanie wiosny
w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Spalarnia odpadów przyczyną zatrucia dioksynami . . . . . . . . . 2
W telewizji... (dział) . . . . . . . . . 13
Wisła (dział) . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wydawnictwa . . . . . . . . . . . . . . 83

 

ORAZ STAłE POZYCJE:

 

Wydarzenia . . . . . . . . . . . . . . . 60
Polemiki . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Recenzje . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Prezentacje . . . . . . . . . . . . . . . 86
Donosy i doniesienia . . . . . . . . . 93
Oferujemy - poszukujemy . . . . . 85
Zapowiedzi, zaproszenia . . . . . 89

GRAFIKA:

Janusz Reichel

okładka

 

AUTORZY NUMERU (ALFABETYCZNIE):

(GAJ) . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Anioł . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Białek Dariusz . . . . . . . . . 72
Chojnacka Grażyna . . . . . 48, 49
Deja Agnieszka "Ara" . . . . 45, 67, 98, 99
Gibczy+ska Jadwiga . . . . . 93
Hyła Marcin . . . . . . . . . . . 75
Iskierka Zuzanna . . . . . . . 60
J.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Jackowski Rober . . . . . . . 50
janek . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Janek . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Jaz Jarek . . . . . . . . . . . . . 99
Karkuci+ski Piotr . . . . . . . . 98
Krawczyk łukasz . . . . . . . 35
Marciniak Piotr . . . . . . . . . 65
Morawiecka Gabriela . . . . 82
Obserwator . . . . . . . . . . . 57
Okraska Remik . . . . . . . . . 78
Owczarz Wojciech . . . . . . 5
Panek-Gondek Krystyna . . 68
Perchał-Filar Zuzanna . . . 24
Pliszka Bogdan . . . . . . . . . 59
Poller Tomasz . . . . . . . . . 16
Rafalski Rafał . . . . . . . . . . 47
Reichel Janusz . . . . . . . . . 9
Rohdin Kerstin . . . . . . . . . 93
Sanecki Przemysław . . . . 1
Stachurski Marek . . . . . . . 36, 38
Swolkie+ Olaf . . . . . . . . . . 73
Szkudlarek Piotr . . . . . . . . 13, 96
Szwed Darek . . . . . . . . . . 71
Turczynowicz Andrzej . . . . 69
Wojsław Grzegorz K. . . . . 97
Wróbel Mirka . . . . . . . . . . 98
Zaborowski Marek . . . . . . 91
Ziajkowska Ewa Marysia . . 14
Zubek Stanisław . . . . . . . . 15
żeber-Dzikowska Ilona . . . 36, 38

 

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." oraz z ilością egz. Wpłaty nieopisane będziemy traktować jako dotacje!

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

- dla odbiorców indywidualnych w kraju, w exdemoludach i krajach Trzeciego świata: 8 tys. zł;

- dla krajowych instytucji: 16 tys. zł;

- dla odbiorców na Zachodzie: 32 tys. zł.

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek.

Sugerujemy podjęcie działa+ celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o zakup naszego pisma, można zwrócić się do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

MATERIAłóW NIE ZAMóWIONYCH NIE ZWRACAMY!!!

OZNACZA TO PRAWO WYDAWNICTWA DO DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA MATERIAłU,

Z ZACHOWANIEM PRAW AUTORSKICH.

PAMIęTAJCIE, żE NIE WSZYSTKIE PUBLIKOWANE TEKSTY ODZWIERCIEDLAJą NASZE POGLąDY!

I TY JESTEś ODPOWIEDZIALNY

ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i dzia- ła+ proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Prosimy o zaznaczanie, czy tekst był wysyłany do innych redakcji. Koniecznie zaznacz, jeżeli chcesz aby twój list czy adres pozostał do wiadomości red. !

Mile widziane będą wersje anglojęzyczne do naszych zagranicznych publikacji, a także na dyskietkach 3'' lub 5'' w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG i in. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych publikacji są mile widziane, pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. wydawnictwa z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wydawnictw z materiałami z/o naszymi publikacjami.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. (Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie za nie bez uzgodnienia).

Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

NIE GWARANTUJEMY ODPOWIEDZI NA LISTY BEZ ZAADRESOWANEJ KOPERTY ZWROTNEJ ZE ZNACZKIEM!!!

szczegóły w ulotce!

ZB MOżNA KUPIć:

CZESTOCHOWA

 1. Ksiegarnia i antykwariat, al. NMP 18.

KALISZ

 1. DH "Tęcza" Stoisko "Zdrowa żywność", Nowy Rynek.
 2. Sklep "Natura", Wolności 2A.

KATOWICE

1. Książnica, Staromiejska (d. Wieczorka).

KRAKóW

 1. C.U.D., Mały Rynek 4.
 2. Księgarnia Naukowa, Podwale 6.
 3. Sklep Ekologiczny "Zdrowa żywność", Zamenhofa 1.
 4. Eko-Sklep, Krzywa 6.

łóDź

1. Zdrowa żywność, Pojezierska 2.

OLSZTYN

 1. "Logos", Ksiegarnia Naukowo-Techniczna, Ko3obrzeska 15.

SłUPSK

1. Sklep "Chaos", Stary Rynek 4 (tył kina Millenium).

SOPOT

 1. Punkt B12 Infoshop II, Boh. Monte Cassino 29.

WARSZAWA

 1. Delikatesy Ekologiczne "Pestka", Kredytowa 1.
 2. Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, Krakowskie Przedmieście 7.
 3. Księgarnia Uniwersytecka, Krakowskie Przedmieście 24.
 4. Sklep Zdrowa żywność "Gassio", Moliera 2.
 5. Sklep "Zdrowa żywność", Złota 11.

 

Wydano przy pomocy

finansowej:

Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZIELONE BRYGADY. PISMO EKOLOGóW

ISSN 1231-2126, nr rej. RF 1518, regon: P-350524261-95000000 59-1-834-35007

Adres: WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"

Sławkowska 12/24 (IV p.); 31-014 Kraków;

( 48/12/222147,222264 w.28, fax:222147,222264 w.22;: zielbrygśgn.apc.org

Konto: BANK OCHRONY śRODOWISKA SA O/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,

nr 630106-105428-2710-00

Redakcja: Piotr Rymarowicz (pr), Andrzej żwawa (aż)

Numer złożono do druku 24.4.95, Następny numer zamykamy 15.5.95

jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o tobie nie napisze!

CENA 1 Zł (10 TYS. "STARYCH" Zł)