NR 6(48)/93 Czerwiec 1993 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów

Foto: Kay Romeyko-Hurko

Wersja offline

W NUMERZE:Wydrukowano i złożono na sprzecie komputerowym zakupionym z grantu:

Fundacji Marshalla - Environmental Partnership for Central Europe

Pi3sudskiego 74/129, 50-020 Wroc3aw, tel./fax: (48-71) 316-11
 Spis numerów ZB stopka
Adres: Wydział Chemii UJ, Karasia 3/100 30-060 Kraków
tel. 12/336377 w.234, fax 12/226306, tlx 0322297 UJ PL
Konto: Bank Ochrony Środowiska SA O/Kraków
"Zielone Brygady" - FWIE nr 630106-105428-132
Redakcja: Piotr Rymarowicz (pr), Kary WImble (kw), Andrzej Żwawa(aż)