[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

SILVA RERUM
- EKOLOGICZNE MISCELLANEA

BZB nr 27Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:Kraków 1998

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 27

Rysunek na okładce: Jarek Gach

Red. Andrzej Żwawa

W tomiku przedrukowano wiersze Aleksandra Jasickiego z tomiku Kochałeś Abla?
Wyd. Krakowski Klub Literacko-Artystyczny, Kraków 1997

ISBN 83-87331-08-2


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]