"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94


ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW


O SYBERYJSKIM TYGRYSIE

W NUMERZE PONADTO:

W NUMERZE:

Wydano przy pomocy finansowej:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wawelska 52/54
Warszawa
0-22/250001 w. 510

Wydrukowano i złożona na sprzęcie
komputerowym zakupionym z grantu:
Fundacji Marshalla
Environmental Partnership for Central Europe
Piłsudskiego 74/309
50-020 Wrocław,
/fax: 0-71/316-11


Numer złożono do druku 17.2.94
Następny numer zamykamy 15.3.94

Druk: Bolesław Dębiak, Lea 114/26, 30-133 Kraków, 372133 w. 435


ZASADY PRENUMERATY


Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce ZB. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB i/lub GB "od... do..." oraz z ilością egz. Wpłaty nieopisane będziemy traktować jako dotacje!
1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:
- dla odbiorców indywidualnych w kraju, w exdemoludach i krajach Trzeciego Świata: 8 tys. zł;
- dla krajowych instytucji: 16 tys. zł;
- dla odbiorców na Zachodzie: 32 tys. zł.
1 egz. GB kosztuje w prenumeracie:
- dla odbiorców indywidualnych w kraju, w exdemoludach i krajach Trzeciego Świata: 1 USD (lub 21 tys. zł);
- dla krajowych instytucji: 2 USD (42 tys. zł);
- dla odbiorców na Zachodzie: 4 USD (lub 84 tys. zł).
Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek.

CZEKAMY NA LISTY
NIE TYLKO W SPRAWIE PRENUMERATY

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do ZB. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o zakup naszego pisma, można zwrócić się do władz (oświatowych, gminnych, rejonowych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI
EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.
Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Prosimy o zaznaczanie, czy tekst był wysyłany do innych redakcji. Koniecznie zaznacz, jeżeli chcesz aby twój list czy adres pozostał do wiadomości red. !
Mile widziane będą wersje anglojęzyczne (wkrótce ukażą się kolejne GB), a także na dyskietkach 3'' lub 5'' w edytorach: WW, CW, TAG. Gwarantujemy zwrot dyskietki!!!
Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.
Przedruki z ZB i/lub GB mile widziane, pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. wydawnictwa z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wydawnictw z materiałami z/o ZB i/lub GB.

MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH
NIE ZWRACAMY!!!

NIE GWARANTUJEMY ODPOWIEDZI
NA LISTY
BEZ ZAADRESOWANEJ KOPERTY ZWROTNEJ
ZE ZNACZKIEM!!!

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. (Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie za nie bez uzgodnienia).
Prosimy o pomoc w kolportażu ZB, GB oraz "Biblioteki 'Zielonych Brygad'".
Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

PAMIĘTAJCIE, ŻE NIE WSZYSTKIE TEKSTY
ODZWIERCIEDLAJĄ NASZE POGLĄDY!


ZIELONE BRYGADY - PISMO EKOLOGÓW

Adres:
"Zielone Brygady", Wydział Chemii UJ,
Ingardena (d. Karasia) 3/100, 30-060 Kraków,
12/336377 w. 234, fax: 12/222264, 226306, 340515, tlx: 0322297 UJ PL,
E-mail (Internet): NKCH@TRURL.CH.UJ.EDU.PLKonto:
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA O/Kraków
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, nr 630106-105428-132
Redakcja:
Piotr Rymarowicz (pr), Andrzej Żwawa (aż)


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94